Rozchylny

Aluminium/Stal, łeb płaski
Aluminium/Stal, łeb szeroki