Wachlarzowa

Ząbkowana zewnętrznie "AZ"
Ząbkowana wewnętrznie "JZ"
Ząbkowana zewnętrznie, stożkowa "AZV"
Ząbkowana zewnętrznie i wewnętrznie "DD"
Ząbkowana wewnętrznie kulista "JZC"