Śruby z gwintem drobnozwojnym

Gwint 75
Gwint 100
Gwint 125
Gwint 150
Gwint 200
Gwint 300