Tuleja rozprężna

Ze śrubą
Ze śrubą
Bez śruby
Bez śruby